Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 809117 Potraviny pre ŠJ 444,72 s DPH 814 12.07.2017 Potraviny Dvorský-Mgr. Eva Pavluvčíková ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 14.07.2017
Faktúra 209617 Tlačivá 41,86 s DPH 10.07.2017 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 14.07.2017
Faktúra 209317 Výmena oplotenie areálu ZŠ s MŠ - dofakturovanie 7 966.33 s DPH 102417 1094 06.07.2017 TOMASS s.r.o, ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 11.07.2017
Faktúra 209417 Mesačný paušálny poplatok za telefóny 2ks 41,17 s DPH 1091,1092 06.07.2017 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 13.07.2017
Faktúra 209517 Zemný plyn 1 012,00 s DPH 1078 06.07.2017 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 12.07.2017
Faktúra 209117 Čistiace prostriedky - ZŠ 89,00 s DPH 03.07.2017 BRISTON,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 06.07.2017
Faktúra 808917 Potraviny pre ŠJ 19,39 s DPH 813 03.07.2017 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 11.07.2017
Faktúra 209217 Služba technika PO a BOZP za II/IV 2017 50,00 s DPH 1013 03.07.2017 Ľubomír Kaňuch ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 13.07.2017
Faktúra 209017 Elektrická energia 201,40 s DPH 1080 03.07.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 12.07.2017
Faktúra 809017 Potraviny pre ŠJ 325,29 s DPH 801 03.07.2017 COOP Jednota, spotrebné družstvo ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 11.07.2017
Faktúra 208917 Odobraté obedy zamestnancami za 6/2017 577,84 s DPH 30.06.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 07.06.2017
Faktúra 208817 Materiál - vzdeláv.poukazy 32,00 s DPH 103217 27.06.2017 Skovajsová Jana ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 28.06.2017
Faktúra 808617 Potraviny pre ŠJ 41,87 s DPH 812 27.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 30.06.2017
Faktúra 808817 Potraviny pre ŠJ 26,11 s DPH 813 27.06.2017 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 808717 Potraviny pre ŠJ 52,03 s DPH 813 27.06.2017 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 208717 Elektro materiál - ZŠ 27,00 s DPH 203117 23.06.2017 Sýkora Štefan ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 27.06.2017
Faktúra 208617 Seminár riaditeľov 30,00 s DPH 23.06.2017 RVC Prešov ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 27.06.2017
Faktúra 208517 Multimediálne licencie - SZP 199,90 s DPH 103017 22.06.2017 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 22.06.2017
Faktúra 808517 Potraviny pre ŠJ 26,30 s DPH 812 20.06.2017 Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 23.06.2017
Faktúra 808417 Potraviny pre ŠJ 429,16 s DPH 814 19.06.2017 Potraviny Dvorský-Mgr. Eva Pavluvčíková ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 22.06.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2268