Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 102312 Čistiace a hygien.prostr.-MŠ s DPH 14.05.2012 Drogéria Geciková ZŠ s MŠ Bijacovce Eva Dzugasová zástupca RŠ
Objednávka 102014 Servis PC s DPH 16.04.2014 PREaS Chovancová ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 811 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.10.2015 Hučko, s.r.o., ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 1052 Zmluva o výpožičke-nár.projekt EVSRŠ-ZŠ s DPH 05.06.2014 Ministerstvo školstva VVaŠ SR ZŠ s MŠ Bijacovce
Zmluva 1051 Zmluva o spolupráci na projekte PRINED-MŠ s DPH 30.06.2014 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Bijacovce
Objednávka 103314 Demontáž a montáž záchodových mís v MŠ s DPH 04.07.2014 Novák Rastislav ZŠ s MŠ Bijacovce Eva Dzugasová zástupca RŠ
Objednávka 105814 Revízia tlakových nádob s DPH 27.11.2014 Hovanec Emil ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 815 Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny pre šk.rok 2017/2018 s DPH 30.08.2017 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 100112 Drobný mater.na karneval a fašiangy s DPH 12.01.2012 Papierníctvo,Pivovarníček ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 36/2011 Výmena dlažby pred vchodom do budovy s DPH 11.11.2011 Oravec Ján ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 34/2011 Kancelársky nábytok s DPH 11.11.2011 Miva Market, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 1042 Spolupráca pri implementácii pedagog.modelu školy s DPH 28.05.2012 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Bijacovce
Zmluva 1046 Zmluva o účasti na projetke - EÚ s DPH 14.02.2014 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ s MŠ Bijacovce
Zmluva 1099 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu s DPH 04.09.2017 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 101514 Kontrola hasiacich prístrojov a hadíc s DPH 02.04.2014 Černický Pavol ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 809 Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny 2015/2016 s DPH 29.06.2015 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 104212 Odborná prehliadka plynovej kotolne s DPH 15.10.2012 Skovajsa Rastislav ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 8/2011 Príručka mzdovej účtovníčky s DPH 02.05.2011 Poradca, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Objednávka 7/2011 Elektro a vodoinštalačné práce v objekte ZŠ s MŠ s DPH 07.04.2011 Šefčík Václav ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Objednávka 6/2011 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov s DPH 06.04.2011 Černický Pavol ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2566