Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 6/2011 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov s DPH 06.04.2011 Černický Pavol ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Objednávka 7/2011 Elektro a vodoinštalačné práce v objekte ZŠ s MŠ s DPH 07.04.2011 Šefčík Václav ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Objednávka 5/2011 Triedna kniha pre ŠKD s DPH 01.04.2011 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Objednávka 4/2011 Osobné ochranné prac.prostr. s DPH 16.03.2011 Repaská Mária,prac.odevy ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Objednávka 3/2011 Kuka nádoby na komunál.odpad s DPH 01.03.2011 Obec Bijacovce, Obecný úrad ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Objednávka 8/2011 Príručka mzdovej účtovníčky s DPH 02.05.2011 Poradca, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Monika Kalafutová riaditeľka
Zmluva 1056 Dodatok č.1 k zmluve č.1042-asistenti MPC s DPH 30.06.2014 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Bijacovce
Zmluva 1099 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu s DPH 04.09.2017 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 104213 Drobný materiál s DPH 22.10.2013 Skovajsová Jana ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 103813 Školské potreby s DPH 07.10.2013 Papiernictvo Sýkorová ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 1081 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-telefón s DPH 05.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce Eva Dzugasová zástupca RŠ
Objednávka 105314 Kancelárske potreby ŠJ s DPH 12.11.2014 Papiernictvo Sýkorová ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 105514 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov s DPH 25.11.2014 Vanacký POK ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 102115 Kontrola hasiacích prístrojov s DPH 02.06.2015 Černický Pavol ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 103213 Odborná prehliadka plyn.kotlov+nový kotol s DPH 19.08.2013 Skovajsa Rastislav ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 102713 Kancelárske potreby-ZŠ s DPH 30.07.2013 Papiernictvo Sýkorová ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 1060 Zmluva o výpožičke did.techniky-ZŠ s DPH 03.10.2014 Ministerstvo školstva VVaŠ SR ZŠ s MŠ Bijacovce
Zmluva 1061 Zmluva o výpožičke did.techniky-MŠ s DPH 21.10.2014 Ministerstvo školstva VVaŠ SR ZŠ s MŠ Bijacovce
Objednávka 102312 Čistiace a hygien.prostr.-MŠ s DPH 14.05.2012 Drogéria Geciková ZŠ s MŠ Bijacovce Eva Dzugasová zástupca RŠ
Objednávka 102415 Osobné ochranné prac.prostr. s DPH 15.06.2015 Repaská Mária,prac.odevy ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2379