Navigácia

O škole

Profil školy

 

Základná škola


            Základná škola pod popisným číslom 5 existuje od roku 1978. Do roku 2004 sa vystriedali dvaja riaditelia. Od školského roku 2004/2005 je základná škola spolu s materskou školou, školským klubom detí a školskou jedálnou samostatným právnym subjektom. Riaditeľkou sa stala učiteľka ZŠ PaedDr.Monika Petreková. Pod jej vedením pracuje 13 zamestnancov. Základnú školu navštevuje 55 žiakov /1.-4. ročník/.


           Naša škola prešla v školskom roku 2004/2005 väčšími zmenami.V jednej učebni boli vymenené okná, do každej triedy bol zakúpený nový nábytok, lavice a stoličky. Bola vykonaná reškonštrukcia podláh. Vďaka sponzorom sa nám podarilo zmodernizovať a zrekonštruovať WC. Vrámci projektu Infovek škola dostala 6 počítače, ktoré využíva nielen škola, ale i verejnosť.
Škola disponuje priestrannými, svetlými triedami, samostatnou jedálňou, veľkým dvorom s preliezkami a dostatkom zelene. Učiteľky sa spolu so žiakmi pravidelne starajú o peknú, farebnú výzdobu tried a o úpravu  chodieb v budove školy.

 

 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.1.2019)
Miloš GIRGA (4.A)
Zajtra (Štvrtok 24.1.2019)
Timotej GARDOŠ (3.A)
Timotej KOTLÁR (2.B)

Počet návstev

Počet návštev: 238085

© ZS s MS Bijacovce 2018