Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Anna PAĽONDEROVÁ AP Riaditeľka
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Tvorivé písanie
 
 
Mgr. Miroslava FĽAKOVÁ MF Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ MK Triedna učiteľka: 2.A
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Tvorivníček
 
 
Mgr. Ľubomír KONFEDERÁK LK Učiteľ
 
 
Mgr. Mária SEDLÁKOVÁ MS Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Strojopis
 
 
Alena ZAVACKÁ AZ Vychovávateľka
Vedie krúžok: Pohybové hry
Vedie krúžok: Školský klub detí

© aScAgenda 2017.0.1027 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.01.2017