Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 100612 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 40,00 bez DPH 16.02.2012 Vanacký POK ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 206012 Výchovný koncert 40,00 bez DPH 1032 07.05.2012 Hudobné centrum, prísp.org. ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 210313 Odborná skúška plyn.zariadení+nový kotol 234,00 bez DPH 103213 09.09.2013 Skovajsa Rastislav ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 205812 Seminár riaditeľov škôl 33,00 bez DPH 04.05.2012 IPEKO-Peťko-vzdeláv.agentúra ZŠ s MŠ Bijacovce
Objednávka 103214 Spracovanie projektov.dokumentácie stavby 1 600,00 bez DPH 01.07.2014 Karchňák Pavol ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 811015 Potraviny pre ŠJ 64,43 s DPH 803 16.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 811115 Potraviny pre ŠJ 9,05 s DPH 803 16.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 810915 Potraviny pre ŠJ 134,89 s DPH 803 16.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 810615 Potraviny pre ŠJ 76,78 s DPH 803 05.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 810515 Potraviny pre ŠJ 3,48 s DPH 803 05.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 811215 Potraviny pre ŠJ 14,40 s DPH 811 16.11.2015 Hučko, s.r.o., ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 810815 Potraviny pre ŠJ 9,52 s DPH 809 12.11.2015 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 811315 Potraviny pre ŠJ 44,40 s DPH 803 23.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 213715 Elektrická energia 233,00 s DPH 1031 02.11.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 213815 Zemný plyn 517,50 s DPH 1030 02.11.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 213915 Odobraté obedy zamestnancami za 10/2015 549,88 s DPH 02.11.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 811715 Potraviny pre ŠJ 121,78 s DPH 802 01.12.2015 Mäso-udeniny, Kočik ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 811615 Potraviny pre ŠJ 24,26 s DPH 809 01.12.2015 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 811415 Potraviny pre ŠJ 25,21 s DPH 803 23.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 811515 Potraviny pre ŠJ 9,34 s DPH 809 23.11.2015 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2379