Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 200112 Zemný plyn 1 349.00 s DPH 1003 04.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel. a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 213815 Zemný plyn 517,50 s DPH 1030 02.11.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 215215 Drobný materiál-vzdeláv.poukazy 24,50 s DPH 104815 16.11.2015 Skovajsová Jana ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 215115 Mesačný poplatok za mobil 18,79 s DPH 1069 12.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 215015 Spotreba vody od 6.8. do 2.11.2015 135,83 s DPH 1003 09.11.2015 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214915 Mesačný poplatok za telefóny 2ks 41,17 s DPH 1044 06.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214815 Xerox- SZP 64,64 s DPH 104715 1065 03.11.2015 Miva Market, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214715 Hygienické potreby SZP 115,20 s DPH 104615 1066 03.11.2015 Miva Market, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214615 Toner ZŠ 58,74 s DPH 104415 03.11.2015 VISION Tech,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214515 Toner MŠ 126,56 s DPH 104315 03.11.2015 VISION Tech,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce Eva Dzugasová zástupca RŠ
Faktúra 214415 Seminár účtovníkov 18,00 s DPH 02.11.2015 RVC Prešov ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214315 Stretnutie riaditeľov škôl 126,00 s DPH 02.11.2015 RVC Prešov ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214215 Školské potreby-hmotná núdza 431,60 s DPH internetom 1065 02.11.2015 Miva Market, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214115 Kancelárske potreby ZŠ 65,51 s DPH 104515 02.11.2015 Papiernictvo Sýkorová ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214015 Tonery 97,90 s DPH 104215 02.11.2015 VISION Tech,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 213915 Odobraté obedy zamestnancami za 10/2015 549,88 s DPH 02.11.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 213715 Elektrická energia 233,00 s DPH 1031 02.11.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 215415 Materiál-laminátor - SZP 2,90 s DPH 23.11.2015 Distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 810915 Potraviny pre ŠJ 134,89 s DPH 803 16.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 810315 Potraviny pre ŠJ 39,76 s DPH 803 02.11.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2566