Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 209015 Zemný plyn 517,50 s DPH 1030 01.07.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 209115 Žetóny na vývoz komunál.odpadu 7,75 s DPH 102915 02.07.2015 Obec Bijacovce, Obecný úrad ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209215 Čistiace prostriedky ŠJ 69,86 s DPH 102515 02.07.2015 Drogéria Geciková ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 208915 Elektrická energia 233,00 s DPH 1031 01.07.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 208815 Služba technika PO a BOZP za II/IV 2015 50,00 s DPH 1013 01.07.2015 Ľubomír Kaňuch ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 807015 Potraviny pre ŠJ 36,60 s DPH 808 17.06.2015 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 807115 Potraviny pre ŠJ 33,07 s DPH 808 22.06.2015 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 209315 Predplatné Poradca 2016-vyúčtov.záloh.fa 24,90 s DPH 02.07.2015 Poradca, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209415 Mesačný poplatok za telefóny 2ks 41,17 s DPH 1044 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209915 Zemný plyn 517,50 s DPH 1030 03.08.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 210015 Osobné ochranné prac.prostr.-ZŠ 99,80 s DPH 102415 05.08.2015 Repaská Mária,prac.odevy ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209815 Elektrická energia 233,00 s DPH 1031 03.08.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209715 Mesačný poplatok za mobil 22,78 s DPH 1069 14.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209515 Tlačivá 41,54 s DPH ponuka dodávateľa 09.07.2015 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209615 Drobný dekoratívny materiál-vzdel.poukazy 23,89 s DPH 102815 09.07.2015 Skovajsová Jana ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 208715 Odobraté obedy zamestnancami za 6/2015 1,00 s DPH 30.06.2015 ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 208615 Kontrola hasiacich prístrojov 59,00 s DPH 102115 25.06.2015 Černický Pavol ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 806315 Potraviny pre ŠJ 49,63 s DPH 803 01.06.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 806415 Potraviny pre ŠJ 123,64 s DPH 802 01.06.2015 Mäso-udeniny, Kočik ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 806215 Potraviny pre ŠJ 31,17 s DPH 803 01.06.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2268