Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 102615 List-bianco vysvedčenie 16,80 s DPH 15.06.2015 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 102715 Študijný mat.k seminárom o účtovníctve 7,00 s DPH 19.06.2015 RVC Prešov ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Zmluva 1071 Zmluva o dielo-oprava havárijného stavu strechy 13 740.00 s DPH 02.09.2015 RENODACH,spol.s r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 102515 Čistiace prostr.-ŠJ s DPH 15.06.2015 Drogéria Geciková ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 102415 Osobné ochranné prac.prostr. s DPH 15.06.2015 Repaská Mária,prac.odevy ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 208915 Elektrická energia 233,00 s DPH 1031 01.07.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 209015 Zemný plyn 517,50 s DPH 1030 01.07.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 209315 Predplatné Poradca 2016-vyúčtov.záloh.fa 24,90 s DPH 02.07.2015 Poradca, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209415 Mesačný poplatok za telefóny 2ks 41,17 s DPH 1044 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 210215 Mesačný poplatok za mobil 18,79 s DPH 1069 14.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 210315 Spotreba vody 131,92 s DPH 1003 14.08.2015 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 210115 Mesačný poplatok za telefóny 2ks 41,17 s DPH 1044 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209915 Zemný plyn 517,50 s DPH 1030 03.08.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209715 Mesačný poplatok za mobil 22,78 s DPH 1069 14.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 209815 Elektrická energia 233,00 s DPH 1031 03.08.2015 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 208815 Služba technika PO a BOZP za II/IV 2015 50,00 s DPH 1013 01.07.2015 Ľubomír Kaňuch ZŠ s MŠ Bijacovce
Faktúra 807115 Potraviny pre ŠJ 33,07 s DPH 808 22.06.2015 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce
Objednávka 101715 Čistiace prost.-SZP 108,41 s DPH 06.05.2015 Drogéria Geciková ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Objednávka 101815 VIP karty na regeneráciu prac.síl-SF 98,00 s DPH 06.05.2015 ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 806915 Potraviny pre ŠJ 32,81 s DPH 803 15.06.2015 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2379