Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A3.A4.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ
Učebňa: tretí ročník
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Emil GIRGA
2    Jozef GIRGA
3    Bibiána GIRGOVÁ
4    Laura GIRGOVÁ
5    Liliána JASLOVÁ
6    Zlatko ŠKOP
7    Karolína ŠKOPOVÁ

© aScAgenda 2017.0.1027 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.01.2017