Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: 0.A2.A2.B3.A4.A1.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ
Učebňa: druhý ročník
Počet žiakov: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Kristína GIRGOVÁ
3    Liliána JASLOVÁ
5    Júlia POKUTOVÁ
6    Karolína ŠKOPOVÁ

© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2017