Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 0.A2.A2.B3.A4.A1.A
Triedny učiteľ: Mgr. Mária ĽACHOVÁ
Učebňa: druhý ročník
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 3
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martin GIRGA
2    René GIRGA
3    Anežka GIRGOVÁ
4    Samuel KNOŠKA
5    Petronela KNOŠKOVÁ
6    Anežka KOTLÁROVÁ
7    Marek POKUTA
8    Sebastián POKUTA
9    Nikolas ŠKOP

© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2017