Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A3.A4.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ
Učebňa: tretí ročník
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tatiana GIRGOVÁ
2    Oliver KOTLÁR
3    Fabián POKUTA
4    Valentína POKUTOVÁ
5    Mária SIVÁKOVÁ
6    Klaudia ŠKOPOVÁ
7    Terézia ŠKOPOVÁ

© aScAgenda 2017.0.1027 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.01.2017