Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 215017 Kancelársky papier - SZP 133,80 s DPH 1065 19.10.2017 Miva Market, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214917 Hygienické potreby - SZP 144,00 s DPH 1066 19.10.2017 Miva Market, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 811517 Potraviny pre ŠJ 9,11 s DPH 815 19.10.2017 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ
Faktúra 215117 Školské potreby HN 597,60 s DPH 1065 19.10.2017 Miva Market, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka
Faktúra 214817 Farebná tlačiareň - SZP 255,00 s DPH 18.10.2017 PP COMP s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 20.10.2017
Faktúra 214717 Revízia elektrického zariadenia v budove ZŠ s MŠ 170,00 s DPH 16.10.2017 ELPO Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 20.10.2017
Faktúra 811417 Potraviny pre ŠJ 58,30 s DPH 812 16.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 19.10.2017
Faktúra 811317 Potraviny pre ŠJ 44,40 s DPH 803 12.10.2017 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 17.10.2017
Faktúra 214417 Dezinfekčné prostriedky proti všiam-SZP 39,75 s DPH e-mailom 12.10.2017 HEAD UP s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 18.10.2017
Faktúra 811217 Potraviny pre ŠJ 83,08 s DPH 803 12.10.2017 Inmedia spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 17.10.2017
Faktúra 811117 Potraviny pre ŠJ 24,08 s DPH 815 12.10.2017 LUNYS,s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 18.10.2017
Faktúra 214617 Zhotovenie pečiatky - ŠJ 22,80 s DPH 12.10.2017 PROKYON - Kamenický ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 17.10.2017
Faktúra 214517 Mesačný paušalný poplatok za mobil 14,00 s DPH 1095 12.10.2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 16.10.2017
Faktúra 214117 Toner do kopirov.stroja-ZŠ 129,00 s DPH 10.10.2017 PP COMP s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 13.10.2017
Faktúra 214217 Drobný materiál - vzdeláv.poukazy 30,40 s DPH 10.10.2017 Skovajsová Jana ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 17.10.2017
Faktúra 811017 Potraviny pre ŠJ 454,80 s DPH 814 10.10.2017 Potraviny Dvorský-Mgr. Eva Pavluvčíková ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 16.10.2017
Faktúra 214317 Poplatok za uskutočnený výukový program-SZP 125,00 s DPH e-mailom 10.10.2017 Mobilné Planetarium ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 18.10.2017
Faktúra 810917 Potraviny pre ŠJ 34,27 s DPH 812 09.10.2017 Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce Slávka Šoltýsová vedúca ŠJ 12.10.2017
Faktúra 214017 Mesačný paušalný poplatok za telefóny 41,50 s DPH 1081 09.10.2017 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 12.10.2017
Faktúra 213917 Spotreba elektrickej energie za 9/2017 213,00 s DPH 1080 09.10.2017 ČEZ Slovensko,s.r.o. ZŠ s MŠ Bijacovce PaedDr. Anna Paľonderová riaditeľka 16.10.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2356