Navigácia

Materská škola

O nás

Milí rodičia !

 

 

Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí.

Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti: rozvíjať indoviduálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kraetivitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom. Práve vďaka tomu sa v našej škole vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov.

Majme na pamäti slová J.A. Komenského: ,, Učiť možno slovami, vychovávať príkladom. "

 

Eva Dzugasová

zástupkyňa materskej školy

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.1.2019)
Miloš GIRGA (4.A)
Zajtra (Štvrtok 24.1.2019)
Timotej GARDOŠ (3.A)
Timotej KOTLÁR (2.B)

Počet návstev

Počet návštev: 238093

© ZS s MS Bijacovce 2018