Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Kontakt O škole Kalendár

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Anna PAĽONDEROVÁ AP Riaditeľka
Triedna učiteľka: 0.A
Vedie krúžok: Tvorivé čítanie
 
 
PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ MK Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Interšikovníček
 
 
Mgr. Ľubomír KONFEDERÁK LK Učiteľ
 
 
Mgr. Mária ĽACHOVÁ ML Triedna učiteľka: 3.A
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Mária SEDLÁKOVÁ MS Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Moja záhradka
 
 
Alena ZAVACKÁ AZ Vychovávateľka
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
Vedie krúžok: Školský klub detí

© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2017