Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Kontakt O škole Kalendár

Zoznam tried

Názov
0.A Triedny učiteľ PaedDr. Anna PAĽONDEROVÁ
2.A Triedny učiteľ Mgr. Mária SEDLÁKOVÁ
Učebňa prvý ročník
2.B Triedny učiteľ PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ
Učebňa druhý ročník
3.A Triedny učiteľ Mgr. Mária ĽACHOVÁ
Učebňa štvrtý ročník
4.A Triedny učiteľ Mgr. Mária ĽACHOVÁ
Učebňa druhý ročník
1.A Triedny učiteľ Mgr. Mária SEDLÁKOVÁ

© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2017