Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt O škole Novinky Kalendár

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Mária SEDLÁKOVÁ
Učebňa prvý ročník
1.B Triedny učiteľ PaedDr. Anna PAĽONDEROVÁ
Učebňa štvrtý ročník
2.A Triedny učiteľ PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ
Učebňa tretí ročník
3.A Triedny učiteľ Mgr. Miroslava FĽAKOVÁ
Učebňa druhý ročník
4.A Triedny učiteľ PaedDr. Monika KALAFUTOVÁ
Učebňa tretí ročník

© aScAgenda 2017.0.1027 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.01.2017